úterý 7. února 2023

Krysí závod

Tohle sousloví jsem poprvé slyšela od Diamantových lidí, kteří byli mými sousedy v Salónu republiky. Diamantoví jsme jim říkali proto, že diamant byla příčka v letadle, kam se jim po letech prodávání prostředků, které lze použít jako energy drink i jako čistič odpadů, podařilo vyšplhat, takže je začali zvát na okružní plavby po Středomoří s jinými nerosty.