neděle 29. října 2006

Jak ***** netopýři?

Budeme spolu mít řeč, milí přátelé...
(věta, jež nám vyslovována ústy našich rodičů způsobila v dětsví několik traumat – například to z obalů na sešity a nedotažených uzávěrů u limonád)