pátek 8. dubna 2005

Už jste někdy byli v bordelu?

Já jsem v něm každý den. S radostí vyměním svoje zážitky za poklidný manželský život.

Což v překladu znamená, jestli by někdo z vás neměl zájem uskutečnit výměnný pobyt s naším ústavem? Nabízíme širokou škálu individuí pohybujících se po školní budově, od růžovek, jejichž IQ sečteno a pro jistotu ještě vynásobeno dvěmi by dalo na IQ průměrně inteligentního člověka, přes vyhulence, jejichž výraz prozrazuje, že nevědí ani v jakém jsou ročníku, natož aby snad tušili, na jakou hodinu právě míří, až po studenty, kteří navštěvují náš ústav tak dlouho, že si nejste jistí, jestli to už náhodou nejsou profesoři. Ve vedení školy můžete najít dva fyzikáře, kteří se snaží řídit jazykovku, a podle toho to taky vypadá. V kanceláři sedí všemi milovaná zástupkyně ředitele, taktéž fyzikářka, řečená Kozí nožka, jejíž pracovní náplní je zřejmě lakování nehtů a vyvěšení rozpisu suplování a odpadnutých hodin — tuto funkci vykonává o něco pomaleji než lakování nehtů, takže když v pondělí ráno najdete na nástěnce, že vám odpadla první hodina, vůbec se nedivte. Dalším jejím charakteristickým znakem je, že před vámi stojí v kožených lodičkách a nadává vám, že nejste přezutí. Druhá zástupkyně je naše bývalá třídní matka, o které bych si troufala tvrdit, že někdy snad i pracuje. Na cedulce na dveřích kanceláře najdete ještě jméno třetího zástupce, jehož však nikdo nikdy neviděl a vzhledem k tomu, že v kanceláři se nacházejí jen dva stoly, nepředpokládám, že by tato osoba existovala, a tudíž ji nemohu ani kritizovat.
Postupme k další místnosti, ve které sedí dvě sekretářky, které razítkují, podepisují a vybírají peníze, takže i o nich mohu prohlásit, že pracují a navíc jsou i milé — to první bohužel jen do půl jedenácté. Další figurou naší školy je takzvaná copylady — bystří angličtináři už možná pochopili, že copylady se zabývá kopírováním. Tuto bohulibou činnost provozuje v přízemí ve své prosklené kukani taktéž do půl jedenácté — zvláštní to pracovní doba. Dříve kopíroval a taktéž občas zastával funkci školníka civilkář Láďa, kterého jsme měli všichni rádi díky trefným výrazům, které tajně používal k označení Kozí nožky.
Mým oblíbeným zaměstnancem školy je školník, neboť mám dojem, že je to právě on, kdo tam nejvíc pracuje. Mám ho ráda také proto, že je ve škole při mém příchodu i odchodu, odpovídá na pozdrav, usmívá se, když za ním přijdu s prosbou o zapůjčení smetáku, nesnaží se mi namluvit, že to není v jeho kompetenci, a ve své dílně má kanystr červeného vína z blízké stáčírny.
Co se profesorů týče, tak z chemikáře, co spal s prvačkami, se teď stal velký pan podnikatel a z profesorky na ZSV se zvláštní zálibou v růžové a myslí zralou na hospitalizaci na psychiatrii ("Děti, to vám musím říct — já si hrozně ráda strkám sprchu do pusy — on to je takový očišťující pocit!") zase ředitelka v Jaroměři, takže dva z největších exotů zůstali jen v našich trvalých vzpomínkách. Což ovšem neznamená, že by snad ostatní profesoři byli, nedejbože, normální. Jenže já už se nad tím vůbec nepozastavuju a navíc moje hranice normálnosti je po dvou letech v našem ústavu posunutá někam nevím kam.

Tak, teď bych tyto informace měla uvést na pravou míru. Protože když mě lapali, tak mi taky pěkně zpívali...:

Počátkem roku 1992 se sešlo několik nadšenců, kteří se chtěli pokusit vytvořit nový, netradiční způsob výuky na vyšším stupni základní školy a na gymnáziu. — Po dvou letech stále ještě nechápu, v čem ten "netradiční způsob výuky" spočívá... možná v tom, že některé hodiny jazyků probíhají v páchnoucích laboratořích fyziky a chemie. Když jsem jednou pokoušeli uniknou z laboratoře chemie zamořené po pokusu s dichromanem, Kozí nožka prohlásila, "že není dobré, abychom se učili na chodbě", postavila se dva metry ode dveří do laboratoře, načež popřela, že by to tam snad páchlo, a poslala nás zpátky do plynové komory... Naše drobná, hodná a milá profesorka španělštiny se v tu chvíli tvářila, že naše libro de espaňol VEN2 bude omláceno paní zástupkyni o tlamu.

Škola vycházela z několika předpokladů:

studenti jsou ve škole dobrovolně, chtějí se hodně naučit a být vzdělanými a kulturními mladými lidmi:
No jistě, růžovky jsou toho jasným důkazem. Znám případ jedné, sice ne růžové, ale zato taky absolutně vypatlané spolužačky, která ještě prvního září nevěděla, na jaký druh školy jí to tatínek zaplatil přijetí. Polovina naší třídy je výsměchem do ksichtu těm, co se na zkoušky učili.

profesoři budou vybírání konkursem, budou na ně kladeny vysoké nároky jak směrem k jejich vzdělání a pracovní iniciativě, tak ve vztahu ke studentům Kdyby byly na profesory kladené vysoké nároky, tak jich tam tak čtvrtina není. Předpokládám, že budete souhlasit s tím, že profesorka angličtiny, které studenti během hodiny počítají chyby, by asi neměla učit.
Tituly — takový v lednu zmiňovaný McMacek je důkazem toho, že ředitel buď skutečně dá na tituly, anebo je McMacek prostě říďův známej. Má dvacet titulů před i za jménem, všude byl, všechno zná, ale naučí hovno. O McMackovi se ještě zmíním, neboť mi dnes přiblížil smrt víc než všechny mé cigarety a flašky vodky schované ve skříni.

profesoři budou přijímáni na dobu určitou, po uplynutí tří let se znovu zúčastní konkursního řízení Dovolte, abych vám nastínila, jak takové konkursní řízení vypadá — ředitel přijde za profesorkou francouzštiny a ZSV a uprostřed chodby plné lidí jí arogantně oznámí, že příští rok s ní už nepočítá = okamžik, kdy vyhodil zrno mezi tím plevelem, co u nás učí ZSV, studenti od kvint až po oktávy zoufale podepisují petice, protože už mají potvrzené, že v tomto případě většina z nich dostane na ZSV McMacka.

ve škole bude posílena jazyková výuka — hlavním jazykem bude angličtina v rozsahu 5 h týdně povinných s možností volit si další hodiny nepovinně, a další jazyk si studenti zvolí Haha. Kvinty a sexty mají 4 hodiny angličtiny týdně, septimy a oktávy 3, což mi, vzhledem k tomu, že angličtina je povinný maturitní předmět, přijde skutečně báječně vymyšlené. Tuhle hodinovou dotaci mají všechny gymply, takže nevím, proč si říkáme jazykový.

místo známek budou výkony studentů hodnoceny bodovým systémem, který lépe odliší náročnost zkoušek; nahromaděné body se přepočítávají na známku až koncem klasifikačního období Což je sice hezké, ale pro některé profesory zřejmě nepochopitelné. Nezapomenutelným příkladem budiž všemi milovaná magistrrra Verrronika, profesorka na dějepis (pro ty, co vědí: "Delská Nilta. Teda Nilta Delu. Řekla jsem okno, ne tu špehýrrrku! Podle trrradice byl Řím založen... Marrriko, máte nějaký prrroblém?" Ehm, fajn, nechme to na jindy, bylo by to na dlouho.). Velice detailní písemky, kde po nás Verrronika chtěla, abychom věděli i kde měl Nero na prdeli chlup, jsme psali zhruba tak na sedmdesát bodů, takže když někdo dostal padesát bodů, což je 71%, to znamená trojka, většinou už neměl šanci se z té trojky vyhrabat.
Že Verrronice naprosto unikl princip bodového hodnocení, prozrazuje i fakt, že byla schopná nám dát za aktivitu 4 body z 5=80%=2= ve většině případů to buď vůbec nepomohlo, nebo to uškodilo.

vzhledem k předpokládanému zájmu studentů o studium, nebude na škole hodnoceno chování studentů, v případě přestoupení společenských zásad chování nebylo žádoucí, aby uvedený student pokračoval na **** ve studiu Haha. Ředitel by nikoho nevyhodil, protože za co by si pak koupil filtr do bazénu a Kozí nožka nový boty...

student má právo na chybu; není-li spokojen s výsledkem hodnocení, může problematiku nastudovat znovu, konzultovat u vyučujícího a opravit si původní práci a tím i své hodnocení Já vím, že na jiných školách většinou možnost opravy ani neexistuje, jenže když už nám právo na opravu dali, tak nechápu, proč si vedení vymyslelo dodatek, že student nemá na opravu nárok, pokud dostane z písemky pětku, což se hlavně z matiky a z fyziky stane velice lehko. Takže možnost opravy tak trochu ztrácí smysl.

ve výchovách se má vychovávat; proto výsledky studentů v tělesné výchově, společenské výchově, estetické (tělesné a hudební) výchově nebudou klasifikovány známkou, ale slovně Musím říkat, že to tak není? V prváku jsem měla z výtvarky dokonce trojku:) Nicméně tohle nezávisí na škole, ale na ministerstvu — kdyby se výchovy nehodnotily známkou, přijdeme o státní dotace, takže školné se "lehce" zvýší (a ředitel si bude moct pořídit filtry dva:)) ). Každopádně by to ale nemuseli tvrdit na webových stránkách školy.


některé předměty (v rozsahu 1 — 2 h týdně) proběhnou v cizím jazyce, aby se rozšířila slovní zásoba studentů (historie, zeměpis, literatura, kultura), škola využije zahraničních lektorů Chesus, Džísys, Bože... Ano, takhle to dopadá, když jazykovou školu vedou dva fyzikáři. HKA — historie a kultura anglicky mluvících zemí a ZA — zeměpis v angličtině jsou dva předměty, ve kterých používáme stejné učebnice a probíráme úplně stejnou látku, pouze s odstupem asi čtyř měsíců. Takže jeden z předmětů je zbytečný. HKA má ještě to plus, že ho vyučuje rodilá mluvčí, ale o "rozšíření slovní zásoby" se mluvit nedá. "The Innuits" a "Aboriginal people" v běžném hovoru fakt moc nepoužívám.
ZA vyučuje.. hádejte... ano, také McMacek. Jeho anglická výslovnost, kterou údajně pochytil v Oxfordu:))), se klávesnicí vyjádřit nedá. Abych mu rozuměla, tak si nejdřív to, co říká, musím představit napsané, abych to rozluštila.
Během dnešního ZA, kdy jsme opět začali probírat vzdělávání v GB, což jsme brali někdy na podzim s v HKA, má trpělivost s tímto předmětem a jeho vyučujícím definitivně vyprchala. Z tohoto vyprchání vznikla hádka mezi McMackem a třídou, která zabrala téměř dvě vyučovací hodiny a při které nás McMacek dostal na pokraj nervového zhroucení. S blbcem se skutečně hádat nedá. Ten chlap by měl vstoupit do politiky — dokáže si pořád dokola mlet svou a přitom naprosto ignorovat veškeré argumenty. Já chápu, že učební plán dostal od vedení, ale už nechápu, že on nechápe, že pokud nechce učit třídu otrávenejch ksichtů, co s ním odmítají spolupracovat, bude to muset řešit s vedením on, protože řediteli je úplně jedno, co si myslí studenti.
V HKA a ZA se během roku proberou zhruba čtyři maturitní témata. Kdyby HKA a ZA vyměnili za další dvě hodiny angličtiny, ve kterých by probíhala příprava na certifikát, který máme povinný, a probíraly se maturitní otázky, vyřešilo by se to jak ke spokojenosti naší, tak ke spokojenosti angličtinářů, kteří musí přípravu na certifikát a maturitu organizovat mimo běžnou výuku, což sere jak je, tak nás.

Tož, chtěla jsem vám ještě povykládat o tom, jak nám dnes rozdali papír, který považuju za určitý zlom, neboť škola nelže už jen nám, studentům, ale lže už i našim rodičům. Ale je to moc dlouhé, takže už teď bude podivuhodné, když se dostanete až na konec.

Jinak jestli tuhle stránku odhalí někdo nepovolaný ze školy, tak to už abych si začala hledat právníka...
.: porcelánem třískla porcelain_doll 8.04.2005, 20:54:00


Komentáře
(Kašpík – WWW) Vloženo 08.04.2005, 22:18:41
"před vámi stojí v kožených lodičkách a nadává vám, že nejste přezutí" – úplně se mi to celé vybavilo, těch sedm let buzerace, přestože jsem na gympl chodil v docela jiném městě. Fantastický článek.

(Caughton – Mail) Vloženo 08.04.2005, 22:46:06
Moc peknej clanek, velmi zabavne :)) cim ma skola lepsi renome a honosnejsi propagaci, tim vetsi debilove tam uci, to platilo i o me stredni :))

(gu4n0) Vloženo 09.04.2005, 00:00:37
výborné.) krutá realita, co mi místy připomíná u ústav náš... hrůza.)

(Porcelain Doll) Vloženo 09.04.2005, 09:00:53
Kašpík: Kozí nožky jsou velice rozšířený živočišný druh:)

Caughton: No... asi tak. Ještě mám v živé paměti, jak jsem se v devítce byla u Kozí nožky na tu školu informovat, a když se dozvěděla, že už od osmý třídy mám trojku z matiky, prohlásila, že to už se s přijetím moc nepočítá... Když se teď podívím na svoje spolužáky, říkám si, že i kdybych v přijímačkách odpověděla jen na půlku otázek, stejně se tam musím dostat...

gu4n0: Takže žádný výměnný pobyt nebude?:)

(30) Vloženo 09.04.2005, 09:27:33
téda...takovej dlouhej článek a ani jedna pozitivní věta :)

Všichni jsou stejní... (Tasselhof – Mail – WWW) Vloženo 09.04.2005, 11:15:31
I moje škola byla taková :-)
Ale takhle bych to nenapsal :-)

(gu4n0) Vloženo 09.04.2005, 11:51:07
Porcelain: z bláta do louže,)

dobře napsaný (r1) Vloženo 09.04.2005, 13:52:42
Náš gympl byl taky něco příšernýho a to šlo o instituci státní.

30 (Desítka – pohárů – WWW) Vloženo 09.04.2005, 15:14:22
Ale byla, ta o školníkovi a jeho kanystru:) Jinak až moc reálný...brrr

() Vloženo 09.04.2005, 17:19:58
Tipuju Stepanska :-)))

(Porcelain Doll) Vloženo 09.04.2005, 19:00:29
30: Desítka má pravdu, ta o kanystru:) Vlastně celý odstavec o školníkovi je pozitivní:)

Tasselhof, r1: ono je asi úplně jedno, jestli to je instituce státní nebo soukromá...

-: Co? Co?:)

(ave) Vloženo 09.04.2005, 19:12:55
Mívali jsme na gymplu taky různé existence, ale vcelku to byla sranda :o)
Ovšem jak se zdá, ne taková sranda jako u vás :o)

(Bratr Zpátečník – Mail) Vloženo 09.04.2005, 20:29:49
ja sice uz nechodim na gympl...ale na nasi stredni(taky soukroma) je to naprosto stejny. mcmacek se v nasem pripade jmenuje vohnout(nehraje v kapele) a anglictinarka nam misto uceni rika ze sme debilove protoze neumime anglicky...dobry ne?

Tom říkám konstruktivní kritika (guesT) Vloženo 09.04.2005, 21:18:13
Přišlo mi to spíš, že si ty, coby Porcelánová ředitelka, stěžuješ na své nehodné žáky (vedení a prof.) :)Akorát bych nesouhlasil, že výuka předmětů v cizích jazycích je na nic. Pro běžnou komunikaci je to naprosto výborné. Samozřejmě záleží na tom, kdo a jak vyučuje

(guesT) Vloženo 09.04.2005, 21:20:01
Trocha moudra :)

(Porcelain Doll) Vloženo 09.04.2005, 22:20:33
ave: Psjg prostě vede:) Větší sranda už je jenom na církevních školách:)

Bratr Zpátečník: No to je drzost, vlízt na angličtinu bez toho, že byste se ji předtím naučili:)

guesT: Užitečnější by místo HKA, ZA atd. byla normální konverzace s lektorem jako jsem to měla na ZŠ a v prváku. V běžné komunikaci nepoužiju slovní zásobu, kterou potřebuju, když se s lektorkou bavím o původním obyvatelstvu Kanady. A co se týče ZA, tak tam se stejně tak z osmdesáti procent bavíme, respektive hádáme, česky. Kdyby byl čas nafukovací, tak ještě možná... ale takhle to jsou prakticky dvě zbytečné hodiny týdně.

(guesT) Vloženo 10.04.2005, 08:46:37
Mluvím z vlastní zkušenosti, když došlo na věc, zachránilo mi to život. Tady nejde o angliclé názvy Inuitů atd.,i když to by ses divila, tyto názvy se taky někdy hodí, ale o další slova a slovní spojení či celé věty, které ti teď mohou přijít zcela zbytečné. Mě to pomohlo u přijímaček a když jsem byl na výměnném pobytu, těžil jsem z těchto hodin skoro pořád. U mě je možná rozdíl v tom, že já jsem měl kromě biologie všechny předměty ve fránině a to furt. Chemie franc. mi teda byla opravdu na nic :)

(Porcelain Doll) Vloženo 10.04.2005, 09:16:15
No říkám, konverzace v Aj:)
Něco jiného by bylo, kdybychom měli v angličtině ty běžné předměty, které se vyučují i v češtině, jenže HKA a ZA je něco navíc. V obou předmětech se za rok probere UK, Austrálie, NZ, Kanada a USA – to znamená čtyři maturitní témata. Kdyby se náplň těch předmětů neomezovala jenom na tohle a probrala se tam třeba polovina maturitních otázek, tak neřeknu půl slova – rozšířili bychom si slovní zásobu a navíc by nám to usnadnilo učení před maturitou. A když uvážíš, že tyhle čtyři maturitní témata se za rok proberou dokonce dvakrát (jak v HKA, tak v ZA), tak logika prostě pokulhává... A není to názor jen můj, ale i profesorů angličtiny, kteří pak u maturit vidí výsledek:))

(Jita) Vloženo 10.04.2005, 10:51:31
Jsem ráda že jsem na stavebce. Sice příprava na přijímačky=0, ale aspoň je tam jen minimální buzerace.
Nepočítám-li tělocvikáře který i štíhlým holkám říká, že jsou tlusté a mně se vysmál kvůli akné.

(hroschik) Vloženo 10.04.2005, 12:13:28
jak vidim, vsude se neco najde... nesnasela jsem svuj gympl a rodice mi rikali, ze jednou se mi po nem bude jeste styskat... ted je to sedm let, co jsem odtamtud vypadla a jeste ani jednou se mi nezastesklo:-))
ale nemyslete sim ze na VS je to lepsi, tam je to totiz uplne stejny... sice vas nikdo nebuzeruje za prezuvky, okraje a domaci ukoly, ale neco vas tam nauci taky asi tak 20 procent vsech pedagogu (kdyz to dobre jde)

(Porcelain Doll) Vloženo 10.04.2005, 15:27:01
Jita: u nás příprava funguje, když chytneš správného profesora – což dá taky dost práce...

hroschik: Iluze si nedělám:)
Mě zase naši na základce, kde jsme měli příšerný kolektiv, uklidňovali, že na gymplu to bude všechno lepší a na tu partu pak budu vzpomínat – realita je taková, že si tam mám co říct jen s těmi, co jsem znala ještě předtím plus tak další tři lidi. Když zbytek už nikdy neuvidím, vadit mi to nebude.

Výměna (Helios – WWW) Vloženo 10.04.2005, 17:44:53
No ale jak to tak čtu, tak bych ten výměnnej pobyt docela i bral.. :) Věř mi, že exoti ze střední obvykle dost blednou před těmi z VŠ.. A taky s tím rozdílem, že na gymplu se můžeš na ty debily totálně vykašlat a prolezeš vždycky.. Tady to už je těžší.. :))

(Porcelain Doll) Vloženo 10.04.2005, 18:39:47
Takže tu zřejmě existuje přímá úměrnost mezi výškou vzdělání a počtem exotů:)

(Pawlik) Vloženo 11.04.2005, 15:24:32
Díky za spot, taky jsem si dobře početl...

(Sax_hkcity) Vloženo 21.08.2005, 14:29:18

(Sax_hkcity – Mail) Vloženo 21.08.2005, 14:48:41
bravo..tleskám ti za tento výtvor..i kdyz jsi me zahrnula do party vyhulencu, kteri ani nevi jaky navstevuji rocnik a nazvala me vysmechem do ksichtu tem kteri se na zkousky pripravovali(i kdyz jsi nebyla osobní, vztahl jsem si to na sebe, protoze vim jak se ke me ve tride chovas)..ale pokud se spravne domnivam, tak ty jsi sla na prumer a tohle ti starosti nedelalo..pises vyborne..ale je skoda ze ses zavrena s flaskou vodky a "pouze" blogujes..muzes s tim zkusit neco delat..me kvuli memu prumeru na ten studentsky snem nebo jak tomu rikaj ani nepustej..tebe ano a myslim ze by jsi tam nadelala trikrat vic bordelu nez miss Ceral která tam na rozdíl od tebe tady nesouvisle kricela ze Macek je debil..teda aspon co jsem slysel..uspech neni zarucen a mozna ani ocekavan ale s tvym umem to mozna za pokus stoji...staci jen otevrit tu pusinku co se na nas ve tride, zrejme kvuli nasemu IQ, porad mraci..kdyztak odepis na majl nebo se uvidime ve skole..

1 komentář:

  1. Překontrolovat eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde miliony klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Připojte se k úspěchu Spojte se s více než 4 miliony investorů a obchodníků ze 170 zemí

    Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

    OdpovědětVymazat